PGB begeleiding

Image

PGB begeleiding


Bij Jouw Maatje, onder leiding van Koen, wordt altijd gewerkt aan het bereiken van concrete doelen.
We begrijpen dat elk individu unieke behoeften en ambities heeft, en daarom stellen we vooraf duidelijke doelen op om ervoor te zorgen dat de trainingen zinvol en effectief zijn.
En natuurlijk staat plezier hebben tijdens het sporten voorop!

Een aantal voorbeelden van de doelen die we samen met onze jongeren kunnen stellen, zijn:

Gewichtsverlies: "Over 6 maanden wil ik 5 kilo zijn afgevallen door 2 keer per week met Koen te sporten".
Zelfvertrouwen: "In december van dit jaar wil ik in staat zijn om Koen aan te kijken tijdens onze gesprekken, zonder terughoudendheid". 
Overwinnen van angsten: "Binnen een jaar wil ik in staat zijn om met Koen naar nieuwe plekken te gaan zonder angstig te worden".
Zelfstandigheid: "In april wil ik in staat zijn om mijn afspraak met Koen zelfstandig af tezeggen of wijzigen".

Koen hecht veel waarde aan de individuele behoeften en wensen van de jongeren.
Hij haalt hen persoonlijk op en brengt hen weer thuis met zijn eigen auto, waardoor ze zich comfortabel en veilig voelen. De trainingen worden op maat gemaakt om de gestelde doelen te bereiken, terwijl plezier en motivatie altijd centraal staan.

Bij Jouw Maatje moedigen we onze jongeren aan om samen met Koen aan hun sportieve reis te beginnen, met duidelijke doelen in gedachten en de belofte van persoonlijke ondersteuning en plezierige trainingssessies.

Samen werken we aan een gezonde en zelfverzekerde toekomst!

WLZ procedure

 
Een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen gaat  via de volgende stappen:
 
1. Indicatiestelling:
De eerste stap is het aanvragen van een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een gemeentelijk wijkteam. Hier wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor een PGB op basis van je zorgbehoefte.
 
2. Zorgplan opstellen:
Na toekenning van de indicatie moet je een zorgplan opstellen. Dit plan beschrijft welke zorg je nodig hebt, hoe je deze wilt ontvangen, en hoe je het PGB gaat besteden.
 
3. Budget vaststellen:
Het toegekende budget wordt bepaald op basis van het zorgplan. Dit budget is bedoeld om de benodigde zorg in te kopen.
 
4. Sociale Verzekeringsbank (SVB):
Als het PGB wordt toegekend, kun je ervoor kiezen het budget zelf te beheren of dit te laten doen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB regelt de betalingen aan zorgverleners namens de budgethouder.
 
5. Zorg inkopen: 
Met het PGB kun je zelf zorg inkopen bij zorgverleners naar keuze. Dit kan professionele zorg zijn, maar ook zorg van vrienden of familie.
 
6. Verantwoording afleggen:
Als budgethouder ben je verplicht verantwoording af te leggen over de besteding van het PGB. Dit doe je aan de hand van een administratie die de SVB kan controleren.

 

Contact

T: +31 634 63 41 17

E: koen@jouwmaatje.nl 

 

 

 

 

 

Jouwmaatje

jouw maatje logo geisoleerd kleiner

Media

Facebook berichten Jouwmaatje